Shërbime tjera

 

Tërheqja e dokumentacionit të nevojshëm për lirim nga shtetësia e Kosovës

Ju dëshironi të liroheni nga shtetësia e Kosovës mirëpo nuk keni mundësi të udhëtoni personalisht në Kosovë për të tërhequr dokumentacionin e nevojshëm?

Ne ju ndihmojmë!

Dokumentet e poshtëshënuara duhet të sillen nga Kosova – dhe ne jau sjellim!
-    Ektrakt i lindjes;
-    Dëshminë nga Administrata Tatimore e Kosovës;
-    Dëshminë nga Zyra Komunale e Tatimit në Pronë;
-    Dëshminë nga Qendra Komunale për Pune Sociale. që janë përmbushë të gjitha detyrimet financiare ndaj personave për ushqim dhe mbajtje të të cilëve është përgjegjës para ligjit;
-    Dëshminë se nuk zhvillohen hetime penale dhe që nuk ekziston asnjë aktgjykim për vepra penale, e lëshuar nga Gjykata Themelore;
-    Vërtetimin që nuk janë duke u zhvilluar hetime nga ana e policisë së Kosovës.

Gjitëçka bëhet në mënyrë ligjore dhe në një afat shumë të shkurtë!

 

si dhe ...

 

Tërheqja e dokumentacionit të nevojshëm për lidhje martese në Gjermani

Tërheqja e dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim të lindjes së fëmijëve

Kontakt

Besnik Haziri, M.A.
Haziri Übersetzungsdienste u. PV GbR
Kaiserstraße 79
60329 Frankfurt am Main

Mobil. 0151 - 27 50 25 87
Tel. 069 - 17 07 38 92
Fax. 069 - 90 01 88 63

© Copyrigt: Besnik Haziri Albanisch-Deutsch Dolmetscher und Übersetzer

Unterstützt von Webnode